Detail produktu – Pomáhame Tatrám

Spolu pomáhame Tatrám

Z každej objednávky prispievame na obnovu flóry a fauny Tatier. Záleží na každom z nás, poďme spolu zmeniť Tatry k lepšiemu.

Ťažba dreva v lesoch SR má dlhodobo rastúci trend. Od roku 1990 priebežne vzrástol objem ťažby o 75,3 %.

Výsledky satelitného mapovania ukazujú, že na Slovensku ubudlo 700 km2 lesov. Ide o úbytok lesného porastu o rozlohe Trnavského okresu.

Medzi najvýznamnejšie nežiadúce dopady odlesňovania na Slovensku či už vo svete patria: ničenie biodiverzity, erózia pôdy, klimatické zmeny. Lesy každoročne absorbujú až 2,4 miliardy ton oxidu uhličitého, čo predstavuje zhruba tretinu celosvetových emisií vypúšťaných do ovzdušia. V skratke by sa dalo povedať, že výrub stromov výrazným podielom ovplyvňuje globálne otepľovanie a tým aj celkovú klímu na našej planéte. Nebuďme ľahostajní k osudu ďalších generácií.